Dịch vụ bảo vệ tại quận 12 và tình trạng an ninh trật tự

bao ve 1

Dịch vụ bảo vệ tại quận 12 và tình trạng an ninh trật tự - Quận 12 là quận mà chúng ta không còn xa lạ gì nữa, mặc dù chưa phát triển nhiều về mặt thương mại nhưng tình hình kinh tế cũng dần đi lên tuy nhiên vẫn chưa đáng kể cho lắm. Nhưng nhắc đến quận 12 vẫn nhiều người không khỏi có những cái lắc đầu ngán ngẫm, chỉ vì quận không ồn ào[...]

Chi tiết