Tin dịch vụ bảo vệ: Yêu rồi ! Chàng bảo vệ trẻ

Dịch vụ bảo vệ ngân hàng (Bank) trên toàn quốc

Tin dịch vụ bảo vệ: Yêu rồi ! Chàng bảo vệ trẻ - Có nhiều lúc tội tự hỏi có phải yêu một người chỉ có làm nghề bảo vệ là thấp hèn hay không và cũng có đôi lúc tôi tụ nhủ với lòng mình rằng thôi thì cũng tùy theo duyên phận. Vậy mà cũng thắm thót được 5 năm, cũng khoảng thời gian ấy tôi luôn có nhiều sự lựa chọn mà tại sao tôi lại[...]

Chi tiết